Dofinansowanie

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Wnioski na aparaty słuchowe i wkładki zarejestrowane przez NFZ umożliwiają odliczenie przy zakupie w/w wyrobów medycznych stosownej refundacji. Aby otrzymać to dofinansowanie należy od lekarza pierwszego kontaktu uzyskać skierowanie do specjalisty laryngologa. U laryngologa trzeba zgłosić swój problem ze słuchem i gdy lekarz zdiagnozuje niedosłuch, poprosić go o wystawienie wniosków na aparaty słuchowe i wkładki uszne. Zlecenia te gwarantują dofinansowanie NFZ. Kwota dofinansowania jest stała i niezależna od wartości aparatów. Laryngolog wręcza pacjentowi druki zleceń w formie papierowej lub przekazuje nr zlecenia telefonicznie w formie SMS. Teraz można przystąpić do doboru aparatów. Datę dopasowania należy ustalić telefonicznie. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy.

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NFZ:

APARATY NA PRZEWODNICTWO POWIETRZNE

Pacjenci powyżej 26 roku życia 1050,00 raz na 5 lat
Pacjenci powyżej 26 roku życia z obustronnym ubytkiem słuchu 2 x 1050,00=2100,00 raz na 5 lat
Pacjenci poniżej 26 roku życia 2 x 3000,00=6000,00 raz na 3 lata

APARATY NA PRZEWODNICTWO KOSTNE

Pacjenci powyżej 26 roku życia 1260,00 raz na 5 lat
Pacjenci powyżej 26 roku życia z obustronnym ubytkiem słuchu 2 x 1260,00=2520,00 raz na 5 lat
Pacjenci poniżej 26 roku życia 2 x 3000,00=6000,00 raz na 3 lata

WKŁADKI USZNE

Pacjenci powyżej 26 roku życia 50,00 za sztukę raz na 5 lat
Pacjenci poniżej 26 roku życia 2 x 60,00=180,00 każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE SŁYSZENIE (FM)

Pacjenci poniżej 26 roku życia 3850,00 raz na 5 lat

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupę inwalidzką i mieszczą się w limitach dochodów tych instytucji, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie stosownie w Miejskim (Kielce ul. Studzienna 2 tel. 41 33 12 524) lub Powiatowym Ośrodku Pomocy Rodzinie (Powiat Kielecki- Kielce ul. Wrzosowa 44, tel. 41 200 17 02). Wymagane dokumenty to: decyzja o nadaniu grupy inwalidzkiej lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dowód osobisty, zaświadczenie o wysokości dochodów netto za ostatnie trzy miesiące (w przypadku małżeństwa dotyczy to obojga małżonków), faktura poświadczająca zakup aparatów i wkładek przez pacjenta oraz kserokopia zleceń na aparaty słuchowe i wkładki potwierdzona przez NFZ i protetyka słuchu. Wysokość dofinansowania oraz okres oczekiwania na w/w dofinansowanie ustala MOPR i PCPR.
Zdarzają się również indywidualne i sporadyczne dofinansowania ze strony ZBOWiD-u, fundacji.