Czy aparaty słuchowe są refundowane?

Aparat słuchowy jest pomocnym urządzeniem, które wzmacnia głośność dźwięków. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które cierpią na niedosłuch i inne wady słuchu. Niestety nie każdy może sobie pozwolić na duży jednorazowy wydatek. Rozwiązaniem może okazać się dofinansowanie na aparat słuchowy. Z poniższego wpisu dowiesz się, czy aparaty słuchowe są refundowane i jak można ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na aparat słuchowy?

Aparat słuchowy jest urządzeniem medycznym, które może być refundowane na określonych zasadach. Refundacje na aparat słuchowy dla dzieci i osób do 26 roku życia są przyznawane raz na 3 lata. Z kolei osoby powyżej 26 roku życia mogą otrzymać refundację raz na 5 lat. Co więcej, dofinansowanie na aparat słuchowy przysługuje każdej osobie z niedosłuchem pod warunkiem, że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u osób do 26 lat, a u osób starszych  — 40 dB HL.

 

Jak można uzyskać dofinansowanie na aparat słuchowy?

Pierwszym etapem do uzyskania dofinansowania na aparat słuchowy, jest uzyskanie skierowania do specjalisty laryngologa. Podczas wizyty należy przedstawić lekarzowi swój problem, a po zdiagnozowaniu niedosłuchu można poprosić o wystawienie wniosku na aparat słuchowy. Po zarejestrowaniu otrzymanego wniosku w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia można otrzymać dofinansowanie na aparat słuchowy. Warto też wspomnieć o tym, że kwota dofinansowania jest stała i niezależna od rodzaju i wartości wybranego aparatu. Ponadto osoby, które mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie w Miejskim lub Powiatowym Ośrodku Pomocy Społecznej.