Czy aparaty słuchowe są refundowane?

Aparat słuchowy jest pomocnym urządzeniem, które wzmacnia głośność dźwięków i ponownie przywraca słuch. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które cierpią na niedosłuch i inne wady słuchu. Niestety nie każdy może sobie pozwolić na duży jednorazowy wydatek. Rozwiązaniem może okazać się dofinansowanie na aparat słuchowy. Z poniższego wpisu dowiesz się, czy aparaty słuchowe są refundowane i jak można ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na aparat słuchowy?

Aparat słuchowy jest urządzeniem medycznym, które może być refundowane na określonych zasadach. Refundacje na aparat słuchowy dla dzieci i osób do 26 roku życia są przyznawane raz na 3 lata. Z kolei osoby powyżej 26 roku życia mogą otrzymać refundację raz na 5 lat. Co więcej, dofinansowanie na aparat słuchowy przysługuje każdej osobie z niedosłuchem pod warunkiem, że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u osób do 26 lat, a u osób starszych  — 40 dB HL. Wysokość dofinansowania na aparat słuchowy z NFZ wynosi 700 zł na jeden aparat słuchowy.

Jak można uzyskać dofinansowanie na aparat słuchowy?

Pierwszym etapem do uzyskania dofinansowania na aparat słuchowy, jest uzyskanie skierowania do specjalisty laryngologa. Podczas wizyty należy przedstawić lekarzowi swój problem, a po zdiagnozowaniu niedosłuchu można poprosić o wystawienie wniosku na aparat słuchowy. Po zarejestrowaniu otrzymanego wniosku w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia można otrzymać dofinansowanie na aparat słuchowy. Warto też wspomnieć o tym, że kwota dofinansowania jest stała i niezależna od rodzaju i wartości wybranego aparatu. Ponadto osoby, które mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie w Miejskim lub Powiatowym Ośrodku Pomocy Społecznej.